Archive

Daily Archives: December 7, 2018

Sự Khác Nhau Giữa Busway-Busduct-BusBar Là Gì

Thanh dẫn điện BUSWAY (BusDuct) là hệ thống phân phối điện được chế tạo sẵn, có chứa thanh dẫn điện được đặt trong một lớp vỏ bảo vệ, bao gồm các thanh dẫn thẳng, thiết bị đấu nối và các phụ kiện khác. Thanh dẫn điện được sử dụng thay thế cho cáp điện nhưng […]

Continue reading