Mạch Lọc Nguồn Là Gì, Nguyên Lý Hoạt Động Và Ứng Dụng Thực Tế

April 23, 2019 9:26 am
2.8 (56.67%) 6 votes

Khái niệm

Capacitance Multiplier(Mạch lọc nguồn) được thiết kế từ tụ điện nhỏ nhưng mạch có khả năng làm việc như một tụ điện lớn. Lưu ý, đây không phải là điều áp, điện áp đầu ra sẽ theo điện áp đầu vào.

Nguyên lý

Từ nguồn điện lưới qua biến áp và chạy qua mạch diode chỉnh lưu là điện áp một chiều nhấp nhô, nếu không có tụ lọc thì điện áp nhấp nhô này chưa thể dùng được vào các mạch điện tử , do đó trong các mạch nguồn, ta phải lắp thêm các tụ lọc có trị số từ vài trăm µF đến vài ngàn  µF vào sau cầu Diode chỉnh lưu.


Sơ đồ trên minh hoạ các trường hợp mạch nguồn có tụ lọc và không có tụ lọc.

Dạng điện áp DC của mạch chỉnh lưu trong hai trường hợp có tụ và không có tụ

  • Khi công tắc K mở, mạch chỉnh lưu không có tụ lọc tham gia , vì vậy điện áp thu được có dạng nhấp nhô.
  • Khi công tắc K đóng, mạch chỉnh lưu có tụ C1 tham gia lọc nguồn , kết quả là điện áp đầu ra được lọc tương đối phẳng, nếu tụ C1 có điện dung càng lớn thì điện áp ở đầu ra càng bằng phẳng, tụ C1 trong các bộ nguồn thường có trị số khoảng vài ngàn µF .

Minh hoạ : Điện dụng của tụ lọc càng lớn thì điện áp đầu ra càng bằng phẳng.

  • Trong các mạch chỉnh lưu, nếu có tụ lọc mà không có tải hoặc tải tiêu thụ một công xuất không đáng kể so với công xuất của biến áp thì điện áp DC thu được là  DC = 1,4.AC