Cách Tính Tụ Điện Cho Mô Tơ 1 Pha Và Ví Dụ Thực Tiễn

December 7, 2018 2:47 am
5 (100%) 1 vote

Mình có con động cơ 1 pha 310w bị hỏng tụ. Trị số tụ trên nhãn bị mờ hết mà không biết phải thay tụ trị số bao nhiêu. Bác nào biết cách tính giúp mình với

Hướng dẫn cách tính

Có hai tụ , 1-là tụ ngâm ( tụ làm việc) , 2-là tụ đề
Người ta chọn tụ làm việc theo công thức kinh nghiệm sau :
– Tụ làm việc: Clv = 1600.I/U.
– sau đó chọn tụ đề: Cđề = (2,5 đến 3 )C(lv)

Hoặc người ta chọn Tụ điện làm việc (tụ ngâm) được chọn theo kinh nghiệm trong thực hành như sau:

Nguồn: f=50Hz, điện áp: ——————————— 380V …… … 220V ………. 127V
Điện dung cho mỗi KW
công suất động cơ: ——————————— —- 20mcrF … ……… 70mcrF …. …. 200mcrF

Còn tụ khởi động thì được chọn = (2,5 đến 3)Tụ làm việc.

Xem thêm: Cách Đấu Rơle 8 Chân Và Các Sơ Đồ Mạch Điện Liên Quan