Cách Và Sơ Đồ Đấu Dây Motor Máy Giặt Ít Người Biết

December 4, 2018 9:11 am
Rate this post

Động cơ máy giặt cửa trên là loại động cơ có hai chiều quay với tốc độ bằng nhau. Nguồn điện được cấp luôn phiên tới hai đầu dây khi thực hiện chương trình giặt để đảo chiều cho hiệu quả giặt tốt hơn, quần áo không bị xoắn vào nhau. Nhưng khi vắt nguồn điện chỉ được cấp cho một bên đầu dây và nhờ hộp số lúc này tốc độ của trục quay thùng vắt là được truyền thẳng bằng 1/2 tốc độ động cơ. Trông thế thôi tốc độ không cao để làm được máy xay đâu.

Sơ đồ và cách đấu dây máy giặt

Sơ đồ đấu dây như sau: Tụ điện đấu vào hai giắc hai bên, nguồn điện một dây vào giắc ở giữa, dây còn lại vào 1 trong hai giắc kia để chọn chiều quay.

Đối với  động cơ này  mới vừa gặp 1 cái nó là động cơ 220 volt 50 hz và hai cấp tốc độ.

Đấu tốc độ chậm: đầu còn lại của tụ nối với sợi trắng đấu vào nguồn. sợi còn lại là sợi cam nối nguồn. tốc độ quay: 950 vòng phút/4.0A là đúng

Đấu tốc độ nhanh: đầu tụ còn lại nối với cam nối với nguồn. sợi trắng nối với nguồn nữa là xong. tốc độ quay: 1450 vòng phút/4.7A là đúng

Đấu xong chạy không sợ cháy đâu nó có relay nhiệt bảo vệ ở sợi trắng đó.