Điện Áp Danh Định Là Gì – Hướng Dẫn Và Ứng Dụng Thực Tế

January 14, 2019 2:41 am
Rate this post

Thông Tin Về Điện Áp Danh Định Là Gì? Đã Được Quy Định Rõ Tại QCVN 91:2015/BGTVT Và Được Chúng Tôi Trích Dẫn Chi Tiết Tại Bài Viết Sau. Và Để Hiểu Đúng Nhất Về Điện Áp Danh Định Các Bạn Hãy Tham Khảo Bài Viết Sau

Căn cứ pháp lý: Khoản 1.3 Quy chuẩn quốc gia QCVN 91:2015/BGTVT về tắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

Điện áp danh định là giá trị điện áp (đơn vị V) quy định trên danh nghĩa dùng để xác định hoặc nhận dạng điện áp của một hệ thống điện.