Cách Đảo Chiều Động Cơ 1 Pha Loại 3 Dây Và 4 Dây Cực Đơn Giản

December 3, 2018 2:20 am
Rate this post

Hướng dẫn đảo chiều động cơ điện 1 pha

Cần chú ý là ở đây không đề cập đến dây nối đất võ động cơ (PE hoặc GND hoặc Earth)

1/ Đánh dấu các đầu dây, chẳng hạn A, B, C, D.

2/ Dùng Ohm kế (đồng hồ đo ôm, có trong VOM) đo lần lượt từng cặp. Sẽ có 2 cặp thông điện với nhau, giá trị điện trở cặp nào lớn hơn thì đó là cuộn đề, cuộn còn lại là cuộn chạy!

Bạn đấu tụ vào giữa dây chạy và dây đề. 1 dây nguồn cấp vào dây chung, dây nguồn còn lại cấp vào 1 trong 2 đầu tụ thì động cơ sẽ quay theo 2 chiều khác nhau. Lưu ý là nếu cuộn đề và cuộn chạy không giống nhau thì có 1 chiều động cơ sẽ nóng hơn.

Xem thêm: Cách Và Sơ Đồ Đấu Dây Motor Máy Giặt Ít Người Biết

Chẳng hạn sau khi đo, ta có các giá trị sau:
AB = vô cùng lớn => tức là không thông điện.
CD = vô cùng lớn => không thông điện.
AC = 360 ohm
BD = 280 ohm

Như vậy, cuộn chạy là BD, cuộn đề là AC.

Còn đối với loại 3 dây, tức là đã nối sẵn điểm chung ở trong, cũng tương tự, cuộn chạy sẽ có trị số ohm nhỏ hơn cuộn đề.
Dưới đây là hình ảnh sơ đồ đấu dây, màu sắc chỉ là tham khảo và