Cách Tính Công Suất Trạm Biến Áp Cực Đơn Giản Ít Người Biết

Rate this post

Hướng dẫn tính toán công suất của trạm biến áp

Tính toán tổng công suất P:

Ks là hệ số đồng thời của tủ phân phối

Ks =0.9 thì 2÷3 mạch

Ks =0.8 thì 4÷5 mạch

Ks =0.7 thì 6÷9 mạch

Ks =0.6 thì ≥ 10 mạch

2. Dãy công suất định mức MBA:

5, 10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 75, 100 KVA→1pha.
100, 160, 180, 250, 315, 320, 400, 500, 560, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600,2000, 2500, 3200, 4000KVA→3pha.

3.Cách tính nhanh dòng định mức, dòng ngắn mạch cực đại tại thanh cái MBA:

4.Lựa chọn MCCB và ACB:

MCCB:In: 100, 150, 160, 200, 225, 250, 300, 320, 400, 500, 630, 800, 1000A.
In: Chọn phải lớn hơn vừa tính.

Icu: 10, 18, 21, 25, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 50KA.

ACB:In :630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3000, 3200, 4000, 5000, 6300A.
In: Chọn phải lớn hơn vừa tính.

Icu: 50, 65, 70, 85, 100, 130KA.

5.Lựa chọn dây dẫn:

Dây pha:
S=1.5, 2.5, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 200, 240, 300, 325 .

Nếu tổng tiết diện cần chọn lớn hơn phải phân chia thành nhiều dây/pha.

Dây PE:
+Nếu S pha <16 → Spe = Spha

+ Nếu S pha 16 ≤ Spha ≤ 35 → Spe = 16mm2

+ Nếu 35mm ≤ Spha → Spe = Spha/2

Ước lượng sơ bộ dòng định mức dây dẫn:
S ≤ 50 →1 ≈ 5A
50< S ≤ 200 ≈ 2.5 T 3.5A
S > 200mm2 →1mm2 ≈ 1.5 ÷ 2A

6.Lựa chọn dung lượng bù:

Bù nền: đóng tụ 24/24h bằng Cb
Bù ứng động đóng tụ khi cosφ thấp đóng bằng contactor + bộ điều khiển
Bù nền khoảng 15% → còn lại bù ứng động, hoặc bù ứng động 100% tùy điều kiện kinh tế.

Bù điều khiển có các loại: 4, 6, 8, 10, 12
Hãng phổ biến: SK.Ducati
Dung lượng bù tụ chuẩn: 10, 20, 40, 50, 60, 80 KVar/tụ.

7.Lựa chọn thiết bị đóng cắt tụ:

8.Khử sóng hài ảnh hưởng tụ:

Nếu →sử dụng tụ tiêu chuẩn (400V/230V)

SH: tổng công suất thiết bị sinh sóng hài.

9.Nối đất:

TBA 22/0.4 KV→ < 4ῼ

15% ≤ SH < 25% SMBA → tụ tiêu chuẩn +10% U →(450V/250V)
25% ≤ SH < 60% SMBA → tụ tiêu chuẩn + cuộn kháng lọc sóng hài.

Xem thêm tại: Cách Đảo Chiều Động Cơ 1 Pha Loại 3 Dây Và 4 Dây Cực Đơn Giản

admin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: