Cách Xác Định 6 Đầu Dây Motor Điện Và Cách Nối Dây Ít Người Biết

November 29, 2018 5:29 am
Rate this post

Cách xác định

Trong 6 đầu dây ra có 4 đầu là của cuộn dây chính, 2 đầu là của cuộn phụ.
Cách xác định như sau:
– Dùng ômmét thang đo R x 1 đo từng cặp đầu dây, có ba cặp dây liên lạc từng đôi,
– Đánh dấu từng cặp đầu dây liên lạc với nhau và trị số điện trở của chúng.
– Hai cặp nào có điện trở bằng nhau thì đó là hai cặp của cuộn dây chính (4 đầu dây), hai đầu còn lại sẽ là của cuộn phụ.
– Đánh số các đầu dây: cuộn chính là 1 – 2; 3 – 4, cuộn phụ 5 – 6.

+ Xác định cực tính của các đầu dây của cuộn dây chính:
– Lần lượt đấu động cơ theo sơ đồ hình 4-15a và 4-15b rồi đóng động cơ vào lưới. Trong hai lần thử, lần nào động cơ chạy nhanh, êm, không có tiếng ù và dòng điện vào động cơ bé thì cách nối dây trong pha chính của lần thử đó là đúng cực tính.
– Giả sử lần thử theo sơ đồ hình 4-15b động cơ chạy nhanh, êm, dòng điện thấp thì cực tính của hai nửa cuộn pha chính như sau: 1 và 3 là đầu đầu, 2 và 4 là đầu cuối. Nếu thử lần 1 động cơ chạy nhanh và êm, dòng điện thấp hơn thì 1 và 4 là đầu đầu, 2 và 3 là đầu cuối.
– Tuỳ thuộc vào điện áp nguồn là 110V hay 220V mà đấu dây để vận hành động cơ (hình 4-16)

Kiểm tra tụ điện

Tụ điện động cơ không đồng bộ có hai loại: tụ thường trực và tụ khởi động. Cả hai loại đều có thể dùng cách thử sau:
Dùng ômmét đặt ở thang đo Rx100, đặt hai đầu que đo vào hai cực của tụ điện, quan sát kim đồng hồ.

Nếu kim đồng hồ lên đến một vị trị nào đó rồi từ từ trở về vị trí vô cùng thì tụ còn tốt.

Nếu kim lên đế vị trí nào đó rồi từ từ trở về nhưng còn cách vô cùng một khoảng, tụ bị rò rỉ. Kim lên đến vị trí 0 ohm, tụ bị nối tắt, còn nếu kim không lên thì tụ bị đứt hoặc bị khô.

Chú ý:
– Khi thử tụ không được chạm hai tay vào hai que đo vì như thế kim sẽ chỉ trị số điện trở giữa hai tay của người đo, kết luận sẽ sai.
– Khi đã thử một lần, muốn thử lần thứ hai thì phải xả điện cho tụ bằng cách nối tắt hai cực của tụ điện hoặc đổi vị trí hai que đo.
– Khi sửa chữa động cơ 1 pha có dùng tụ thường trực có điện dung khoảng vài chục uF trở lên thì phải phóng điện cho tụ, nếu không khi chạm vào các điện cực của tụ sẽ bị điện giật gây nguy hiểm.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loại Điện Trở và 10 Loại Tụ Điện Có Bán Trên Thị Trường

Dùng tụ điện thường trực

Khi khởi động, hai tụ điện mắc song song để có giá trị lớn (tăng moment khởi động)
Tụ điện có giá trị nhỏ được mắc thường trực để cải thiện đặc tính hoạt động của động cơ.